REKLAM VERMENİN ÖNEMİ

AnasayfaReklam Vermenin Önemi

Reklam Nedir?


Bir işin, bir mesajın, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, kitle iletişim araçları ve internetin aracılığıyla, mesaj verilmek istenen hedef kitlede istenilen yönde tutum ve davranış sağlama faaliyetlerine Reklam denir.

Pazarlama araçları içinde en önemli araç ise tabiki reklamdır. Reklamlar, günümüzde üreticiler ve tüketiciler için vazgeçilemez bir pazarlama unsuru haline gelmiştir. Hedef kitleye, üretilen mal ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgileri çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmektir.

Reklam, iletişim amacını gerçekleştirmeye yönelik bir araçtır. Bu doğrultuda üretici firmaların tüketici ya da aracı kuruluşlara, ürünleri, hizmetleri, hizmetlere, ilişkin bilgi vermesini sağlayan ve güdüleyerek ürünün tüketicisi veya satıcısı olmaların sağlayan bir süreçtir. Yada farklı bir deyişle, reklam bir firmanın ürün ve hizmetleri hakkında hedef kitleleri satın almalarına yöneltmek ve marka imajını tüketiciler üzerinde oluşturabilmek için kitle iletişim araçlarında gerçekleştirdiği ikna etme faaliyetleridir.

Reklam, mesaj verdiği mal ve hizmetleri iyi tarafları ile tanıtarak kişilerde yeni ihtiyaçlar yaratmayı hedefler. Ancak bu talep yaratılırken bire bir iletişim yerine büyük hedef kitlelere aynı anda ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarını ve interneti kullanmaktadır.

Yukarıdaki tanımlardan dolayı; günümüzde reklam vermenin önemi çok daha fazla artmaktadır.